javascript变量命名(含代码示例)

示例示例变量命名是指给变量起一个有意义的名字,以便于程序的可读性和可维护性。代码示例:

JavaScript变量命名是指给变量起一个有意义的名字,以便于程序的可读性和可维护性。

代码示例:

// 使用驼峰命名法

var firstName = "John";

var lastName = "Smith";

// 使用下划线分割

var first_name = "John";

var last_name = "Smith";

本站系公益性非盈利分享网址,本文来自用户投稿,不代表边看边学立场,如若转载,请注明出处

(283)
java报表(含代码示例)
上一篇
classic是什么品牌鞋(含代码示例)
下一篇

相关推荐

发表评论

登录 后才能评论

评论列表(62条)